Oferowany zakres badań związany z różnymi zagadnieniami jest bardzo szeroki. Zadania wykonywane w ramach czynności biegłego sądowego w zakresie informatyki.

  • Analiza i odzyskiwanie danych z dysku twardego komputera oraz innych rodzajów pamięci
  • Analiza systemu operacyjnego zainstalowanego na dysku twardym komputera
  • Analiza informacji zapisanych w przeglądarkach internetowych
  • Odczytanie archiwum rozmów z komunikatorów i portali społecznościowych
  • Analiza i odzyskiwanie korespondencji e-mail
  • Ujawnienie zainstalowanego i rozpowszechnianego oprogramowania oraz innych treści chronionych prawem autorskim
  • Szczegółowa analiza plików danych w tym plików graficznych i zdjęć
  • Ujawnianie fałszerstwa dokumentów
  • Analiza i odzyskiwanie danych zapisanych w pamięci telefonu komórkowego, karcie SIM i karcie pamięci
  • Transkrypcja nagrań dowodowych
  • Przeprowadzanie analizy danych zapisanych w bazach danych
  • Ujawnianie nagrań wideo z rejestratorów, w tym analiza nagrań
  • Prawa autorskie, w tym analiza plagiatów
  • Inżynieria oprogramowania, w tym audyty projektów i wdrożeń systemów informatycznych